contact 

contact

Voor informatie en foto-opdrachten bel of mail naar onderstaand adres.Rudi Tomasoa | DF
Briljant 24
4337 ME Middelburg
T: +31 (0)118 637153
M: +31 (0)641 282645Op alle rechtsbetrekkingen van Rudi Tomasoa | DF zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005.
Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij van de hand gewezen.

Website by Tomston